კონფიდენციალურობა

მოგესალმებით!

თქვენს მიერ ჩვენი მომსახურებით სარგებლობისათვის გაზიარებული ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონის ნომერი, სოციალური მედია, საბანკო ბარათთან დაკავშირებული ინფორმაცია) კონფიდენციალურია და შპს მატექს ჯორჯია უზრუნველყოფს მის დაცვას.