vestel

ვესტელმა ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა თავისი წლიური ინტეგრირებული ანგარიში

2022.

ანგარიში ხაზს უსვამს პროგრესსა და მიღწევებს გასული წლის განმავლობაში, ასევე მომავალ გეგმებსა და მიზნებს

.

გამჭვირვალობისთვის ანგარიშვალდებული და ერთგული კომპანიისთვის, წლიური ინტეგრირებული ანგარიში აუცილებელი ინსტრუმენტია ჩვენი საქმიანობის ცხადჰყოფისა და საზოგადოებასთან კომუნიკაციისთვის. 

ანგარიშში თქვენ იხილავთ დეტალურ ინფორმაციას Vestel-ის შესახებ, ფინანსური მაჩვენებლები, მდგრადი განვითარებისთვის განხორციელებული ღონისძიებები და

კორპორატიული მართვის პრაქტიკა.

-

მდგრადი განვითრების მენეჯმენტი

სოციალური, გარემოსდაცვითი თუ მმართველობის ღონისძიებებისათვის ეფექტური მართვის სტრუქტურა ვესტელის მთავარი ამოცანაა, რისთვისაც გარკვეული სახის ბიუროკრატიული წესები და პროცესები არსებობს. 

მდგრადი განვითარების დეპარტამენტი ყოველთვიურ ანგარიშს აბარებს აღმასრულებელ დირექტორს, ამის შემდეგ, ყოველკვარტალურად იკრიბება მდგრადობის კომიტეტი და მათ გადაწყვეტილებებს ეცნობიან საბჭოს დირექტორები.

Vestel Group-ის მდგრადობის დეპარტამენტის ინიციატივითა და შუამდგომლობით,

შეიქმნა სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც უზრუნველჰყოფენ სხვადასხვა საკითებს, როგორებიცაა, გარემოს დაცვა; სოციალური თანასწორობა; ტექნოლოგიური განვითარება; ბაზრის კვლევა და მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე.

სამუშაო ჯგუფები ყოველთვიურად იკრიბებიან ყველაფრის კონტროლისა და კოორდინაციის მიზნით, ამ ჯგუფების წევრებს შეადგენენ, ექსპერტები და/ან მენეჯერები, რომლებიც დანიშნულნი არიან სხვადასხვა დეპარტამენტების ხელმძღვანელებად. ისინი ანგარიშს აბარებენ Vestel Group Sustainability-ს

კომიტეტს. 

ამ საკითხებზე აქტიური მუშაობა დაიწყო 2021 წელს და დაჩქარებული ტემპით გაგრძელდა 2022 წლის ბოლომდე.

ადამიანის უფლებები

 

Vestel Group-ი მუშაობს გაეროს მიერ მიღებული წესებისა და რეკომენდაციების სრული გათვალისწინებით, რომელიც აერთიანებს რამოდენიმე საკითხს. ადამიანის ფუნდამენტური უფლებათა დეკლარაცია, სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები, შრომითი უფლებები. Vestel Group აქტიურადაა ჩართული საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ერთხმად მიღებული გადაწყვეტილებების განხორციელებაში. ჩვენ ხელი მოვაწერეთ, საერთაშორისო პაქტს ფუნდამენტური პრინციპებისა და ეკონომიკური, სოციალური თუ კულტურული უფლებების შესახებ, რაც ითვალისწინებს თითოეული დაქირავებული ადამიანის პატივსცემასა და გარემოს შექმნას, სადაც ისინი თავისუფლად გამოხატავენ მათ საკუთარ თავს, აზრსა თუ შეხედულებებს სხვადასხვა საკითხებზე.

 

ვესტელი სრულად ითვალისწინებს ადამიანის უფლებათა და ეთიკური პრინციპების პოლიტიკას.

გლობალური დღის წესრიგის შესაბამისად, Vestel მიზნად ისახავს 2050 წლისთვის მიაღწიოს წმინდად ნულოვან ემისიებს, პირველ რიგში საკუთარ ოპერაციებში, შემდეგ კი მთელ მის ღირებულებათა ჯაჭვში.

Vestel-მა პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი 2021 წელს გადადგა, რა დროსაც გლობალური დათბობის შემცირებისა და შეფერხების შესახებ, წერილი გამოაქვეყნა, რომელიც დაფუძნებული იყო მეცნიერებისა და მკვლევარების რეკომენდაციებზე. 

ამ გზით ვესტელი მიზნად ისახავს, აწარმოოს ისეთი პროდუქტები, რომლებიც სასათბურე გაზების ნაკლებ გამოყოფას იწვევს.

ჩვენი მიზანია ეტაპობრივად გადავიდეთ ისეთ ტექნოლოგიებზე, რომლებიც ხელს შეუწყობენ შემდეგ საკითებს, განახლებადი ენერგიის ინვესტიციების ზრდა, პროდუქტების მაღალი ენერგოეფექტურობით წარმოება, ნაკლები წყლის მოხმარება, ნაკლები ნახშირბადის გამონაბოლქვი და გარემოზე თითქმის ნულოვანი ზემოქმედება.

განახლებადი ენერგიის წარმოება

ვესტელმა 2022 წელს გამოუშვა 175 მგვტ/სთ ელექტროენერგიa.

კომპანიამ დაიწყო პანელის დამონტაჟება ობიექტის სახურავზე, რომელიც ანაწილებს ენერგიას მაცივრებსა და სარეცხის მანქანებზე.

ვესტელი ახლა გეგმავს 8130 კვტ სიმძლავრის მზის პანელების სახურავებზე დამონტაჟებას.

საშრობი ქარხანა და დამატებითი შენობები, გამოიმუშავებს 11,860

მეგავატ/სთ ენერგია ყოველწლიურად, ამცირებს 5420 ტონა ნახშირბადის ემისიას,

და მიზნად ისახავს განაგრძოს ინვესტიციების გაზრდა განახლებად ენერგიაში.Vestel მხარს უჭერს ენერგიის შემცირებას მოხმარების ოპერაციული გაუმჯობესებით. 

ვესტელი ასევე რესურსების გაზრდის მიზნით ახორციელებს წრიულ მოდელებს და ამცირებს წარმოებული პროდუქციის გავლენას გარემოში. 

ვესტელმა შეფუთვებისათვის FSC-ის მიერ სერთიფიცირებული, გადამუშავებული მასალის გამოყენება დაიწყო.

2021 წელს, FSC (Forest Stewardship Council) სერთიფიცირებული, 100% გადამუშავებული მუყაო დაინერგა ვესტელის ბრენდის მაცივრების შეფუთვაში და ჭურჭლის სარეცხის მანქანებში, 2022 წელს ეს პრაქტიკა ვესტელის ბრენდის ძირითადი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ყველა პროდუქტზე განხორციელდა, რომელიც თურქეთში იყიდება.

2022 წელს ვესტელმა 248 608 ხე იხსნა მოჭრა-დამუშავებისაგან.

სულ გამოვიყენეთ 14,624 ტონა გადამუშავებული მუყაო თეთრი ნივთების შესაფუთად.

 

 

 

პროდუქტებში გამოყენებული კომპონენტების მოკვლევადობის უზრუნველსაყოფად და

მათი მდგრადობის ქულათა და სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში

განხორციელდა მდგრადი მიწოდების ჯაჭვის სამაგისტრო მონაცემთა პროექტი, რომელიც მოიცავს მონაცემთა დიზაინს და სისტემის ინფრასტრუქტურისათვის

განვითარებულ მოვლენებს.

გარდა ამისა, როგორც მდგრადობის ინიციატივების ნაწილი Zorlu Holding-ის ფარგლებში შეიქმნა ანგარიშები, რომ გამოვთვალოთ მიწოდებული გადაზიდვების ლოჯისტიკური ნახშირბადის კვალი.

სტატიის ავტორი Vestel Georgia, 2023-08-22